Pielgrzymkowe Koła Różańcowe

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Anioł przychodzi do Maryi i oznajmia Jej, że została wybrana na Matkę Boga. Tak wielki zaszczyt spotyka nastoletnią dziewczynę - staje się najważniejszą kobietą na świecie w oczach Pana Boga. Maryja ufa Bogu i przyjmuje wyzwanie, jakim Ją obdarzył.

Czy i ja potrafię przyjąć każdy plan pochodzący od Boga? Czy i ja potrafię powiedzieć "tak", Maryjne "fiat" jako odpowiedź na wezwanie do służby Bogu? do poświęcenia swojego życia dla Niego?

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja odwiedza Elżbietę i dzieli się z Nią swoją radością. Przy okazji dowiaduje się, że i Elżbieta - z Bożą pomocą - urodzi syna: Jana Chrzciciela.

Czy i ja umiem dzielić się radosnymi nowinami z innymi? Czy potrafię cieszyć się szczęściem innych? A może jestem egoistą, i raduję się tylko sam w sobie?

3. Narodzenie Pana Jezusa

Pan Jezus przychodzi na świat. Rodzi się w Betlejem, w nędznym żłóbku, bo nikt nie chciał przyjąć Maryi z Józefem do domu.

Czy ja potrafię przyjąć Boga do swojego życia? Czy mam dla Niego przygotowane miejsce w swoim sercu?

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice przychodzą z małym Jezusem do świątyni. Tutaj spotykają Symeona i prorokinię Annę, którzy rozpoznają w Nim Zbawiciela.

Czy i ja potrafię rozpoznać w Jezusie swego Zbawcę? Czy wierzę w to, że naprawdę Nim jest?

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

W wieku kilkunastu lat Jezus wybiera się z rodzicami do światyni, po czym zostaje tam bez ich opieki. Odnajdują Go, gdy naucza starszych od siebie. Jezus mówi, że to jest Jego dom.

Czy i dla mnie kościół jest domem? Czy czuję się w nim jak w domu, gdy przychodzę do Ojca, który mnie kocha?

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus nie posiada grzechów. Mimo to poddaje się obrzędowi chrztu w rzece Jordan, by upodobnić się do nas - grzeszników. W ten sposób rozpoczyna się cel ziemskiej wędrówki Jezusa - wzięcie na siebie naszych win.

Czy potrafię się obmyć z grzechów, korzystając z sakramentu spowiedzi? Czy umiem wziąć na siebie winę innych?

2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Jezus dokonuje pierwszego cudu - na weselu brakuje wina, prosi więc sługi o przyniesienie wody, którą po chwili zamienia w przepyszne wino. Apostołowie stają się pierwszymi świadkami cudów Mistrza.

Czy ja wierzę, że Jezus czynił cuda? Czy potrafię uwierzyć, że i dziś, we współczesnym świecie, cuda się zdarzają? Czy zdaję sobie sprawę, że ja sam jestem takim cudem dla moich rodziców?

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus wśród tłumów głosi o nadejściu Królestwa Bożego, ale wzywa też do nawrócenia. Przemawia do wszystkich - nie tylko do grzeszników, ale do każdego ze słuchaczy.

Czy ja wierzę w nadejście Królestwa Bożego? Czy i ja ciągle się nawracam? Czy staram się jak najlepiej kroczyć drogą, którą nam wskazał Jezus?

4. Przemienienie na Górze Tabor

Jezus jedyny raz w swoim życiu objawia się uczniom jako Syn Boga. Uczniowie przez ten moment widzą w nim nie człowieka, stąpającego po ziemi, ale Jedynego Syna, który rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem.

Czy wierze w to, że Jezus chodził po ziemi jak człowiek i nauczał jak człowiek, a mimo to był Synem Boga? Czy potrafię zrozumieć tajemnicę wcielenia Syna Bożego w ludzkie ciało? Czy wierzę, że "Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w Siebie"?

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica, która trwa do dziś - Eucharystia. Ziemskie spotkanie z Bogiem, który daje nam Siebie, w postaci chleba i wina - które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Czy często spotykam Boga w Eucharystii? Czy potrafię przeżyć tę chwilę mistycznego spotkania z Panem? Czy mam zawsze serce czyste i gotowe na przyjęcie Go, zaproszenie do siebie na tym spotkaniu?

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pan Jezus, wiedząc, że za chwilę rozpocznie się Jego męka, udaje się do Ogrójca na modlitwę. Tam klęka, i rozmawia z Ojcem, modli się w tych ciężkich chwilach.

Czy i ja modlę się do Boga? Czy i ja uciekam się do Niego w potrzebie, gdy mi źle? Gdy cierpię i potrzebuję pomocy?

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus zostaje wielokrotnie uderzany batem przez żołnierzy rzymskich. Każdy cios powoduje kolejne rany na jego ciele, każde uderzenie sprawia mu ogromną przykrość. Mimo wszystko Jezus cierpliwie znosi ból i cierpienie.

Czy i ja potrafię znosić wyrządzane mi krzywdy? Czy może staram się samemu wymierzać innem sprawiedliwość tą samą miarą, krzywdząc ich?

3. Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Żołnierze szydzą z Jezusa, zakładając mu na głowę koronę z cierni, raniącą jego skronie, oraz ubierając go na pośmiewisko w szkarłatny płaszcz. Plują na niego, i wyśmiewają się z Króla.

Czy ja także wyśmiewam się z Jezusa razem z kolegami? Czy może i ze mnie szydzą, bo chodzę do kościoła, bo modlę się na różańcu? Jak reaguję na te szyderstwa?

4. Droga krzyżowa

Jezus bierze na ramiona ciężki krzyż, i wyrusza z nim w ostatnią wędrówkę swego ziemskiego życia. Upada pod jego ciężarem, ale podnosi się i idzie dalej. Nie poddaje się, lecz wędruje do końca.

Czy i ja potrafię podnieść się po upadku, spowodowanym popełnieniem grzechu? Czy i ja nie poddaję się, lecz wytrwale poprawiam się z własnych błędów i staram się iść przez życie bez grzechu, by dojść do wieczności?

5. Śmierć na krzyżu

Jezus umiera na krzyżu. Ponosi śmierć, by dać życie. Kocha nas na tyle, że potrafi się za nas poświęcić i umrzeć.

Czy i ja potrafię się poświęcać dla innych? Czy i ja umiem kochać bliźnich i oddawać im siebie?

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Niewiasty przychodzą do grobu, i nikogo w niej nie znajdują... Jak to? Nie ma Go? Zmartwychwstał! Tak jak obiecał! ALLELUJA!!!

Czy i ja potrafię się cieszyć, tak jak niewiasty? Czy i ja, tak jak Apostołowie potrafię uwierzyć w tę tajemnicę? Czy i ja mam odwagę głosić wśród innych "Alleluja, Jezus Zmartwychwstał!"?

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Chrystus wstępuje do nieba, by przygotować tam dla każdego z nas miejsce. Uczniowie natomiast idą głosić Dobrą Nowinę po całej ziemi, i czynią to do dziś, w postaci kapłanów, osób zakonnych oraz ewangelizatorów świeckich.

Czy i ja jestem współczesnym uczniem Chrystusa, który nie boi się głosić Dobrej Nowiny w swoim środowisku? Czy wierzę w świadectwa ludzi głoszących Jego Słowa?

3. Zesłanie Ducha Świętego

Maryja wraz z uczniami przebywa w domu na modlitwie. Nagle wzbiera się gwałtowny wiatr, a wszystkim pokazują się języki ogniste. To Duch Święty, pod postacią płomyków, napełnia każdego z obecnych w pomieszczeniu.

Czy ja wierzę w Ducha Świętego? Czy mam świadomość, że podczas sakramentu bierzmowania także i ja zostałem napełniony Jego mocą? Czy potrafię korzystać z Jego darów?

4. Wniebowzięcie NMP

Maryja zostaje wzięta wraz z ciałem i duszą do nieba. Nie umiera, lecz ŻYWA idzie na spotkanie ze swym Synem i Jego Ojcem. Ta, która jako jedyna urodziła się bez grzechu pierworodnego, także jako jedyna wchodzi do Bram Raju w pełni zdrowa.

Maryja była gotowa na spotkanie z Bogiem. Czy i ja jestem każdego dnia gotów na wejście do Królestwa Niebieskiego? Czy mam czyste serce? Czy potrafię, tak jak Ona żyć bez grzechu?

5. Ukoronowanie NMP na królową nieba i ziemi

W niebie panuje wielka radość - Jezus koronuje swoją Matkę na królową nieba i ziemi - królową tych, co pomarli i żyją w wieczności, oraz nas - pielgrzymujących dalej po ziemi.

Czy pamiętam o Maryi - Królowej? Czy oddaję Jej cześć w modlitwie? Czy nie boję się powierzać Jej w różnych intencjach?