Pielgrzymkowe Koła Różańcowe

Intencja modlitwy na ten miesiąc:
Módlmy się o dobre owoce rozpoczynajacego się roku szkolnego i katechetycznego.

Tajemnica RADOSNA

Tajemnica ŚWIATŁA

(I R) Aneta i Kamil Pileccy
(II R) Bartoszewicz Marek
(III R) Bartoszewicz Paweł
(IV R) Słabek Alicja
(V R) Okuński Robert
(I Ś) Rostkowska Julia
(II Ś) Wasilewski Paweł
(III Ś) Zyskowska Anna
(IV Ś) Waszkiewicz Żaneta
(V Ś) Karbowski Wacław
 

Tajemnica BOLESNA

 

Tajemnica CHWALEBNA

(I B) Denert Grzegorz
(II B) Denert Zofia
(III B) Pietranis Ewa
(IV B) Wasilewska Celina
(V B) Bergałowska Barbara
(I CH)  ---WOLNE----
(II CH)  ---WOLNE----
(III CH)  ---WOLNE----
(IV CH)  ---WOLNE----
(V CH)  ---WOLNE----