Pielgrzymkowe Koła Różańcowe

Chcieliśmy, aby pielgrzymi nie tylko podczas maszerowania łączyli się ze sobą, ale przez cały czas razem zanosili wspólne prośby do Naszej Matki. Pomysł wydawał się świetny, jednak nie wiedzieliśmy jak na to zareagują pielgrzymi. Czas po-pielgrzymkowy jest zawsze czasem bardzo gorącym pod względem wymiany informacji, wrażań, świadectw. Wykorzystaliśmy ten czas by zapytać pielgrzymów co sądzą o utworzeniu Kół Różańcowych w naszej grupie. Ku zdumieniu bardzo szybko udało się nam nazbierać tylu chętnych by utworzyć 2 koła różańcowe. Był to ogromny sukces..

Z początku do koła przystępowali wyłącznie pielgrzymi z Grupy Augustowskiej, jednak z czasem chęć uczestnictwa w kole wyrazili również członkowie z innych grup pielgrzymkowych.

Dziesiątek różańca nie jest modlitwą długą, ale bardzo potrzebną i owocną w naszym życiu. Naszą inicjatywę szybko poparli przewodnicy, który również dołączyli do odmawiania różańca w ramach kół różańcowych.

Na szczególne podziękowania zasługuje nasz przewodnik ks. Radosław Rybarski, który zawsze duchowo wspierał nas swoją modlitwą i dobrym zachęcającym do różańca słowem. To za jego namową napisaliśmy list do Biskupa Ełckiego J.E. ks. biskupa Jerzego Mazura z prośbą o błogosławieństwo wspomnianych dwóch kół, które już po miesiącu otrzymaliśmy.

W 2010 roku zostało utworzone 3-cie Koło Różańcowe, w którym obecne są osoby nie tylko z Grupy Augustowskiej ale i z innych grup. Jest to bardzo piękny widok, kiedy widzimy jak Pielgrzymkowe Koła Różańcowe się rozwijają.

W 2012 do naszych Kół dołączyło 4 Dziecięce Koło Różańcowe, które wcześniej było prowadzone przy parafii św. Rodziny. 

Z roku na rok jest nas coraz więcej. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy naszej Matki otrzymamy kolejne chętne osoby, które zechcą dołączyć do naszego Pielgrzymkowego Koła Różańcowego. :)

 

Gorąco pozdrawiam,
Tomek