Pielgrzymkowe Koła Różańcowe

Jak działa Koło Różańcowe 

 • Każdy z osób należących do koła otrzymuje jedną tajemnicę różańcową ,którą odmawia codziennie w określonej przez siebie godzinie.
  • (Jest to dziesiątka różańca Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu
 • Każdego 1-ego dnia miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych (o czym przypominamy na stronie pielgrzymkowej i naszej grupie na Facebooku)

 

Jak zapisać się do Pielgrzymkowego Koła Różańcowego

 • W celu dołączenia do koła różańcowego należy wysłać wiadomość prywatną na facebooku na naszej pielgrzymkowej stronie --> https://www.facebook.com/EppAugustowJasnaGora/ z informacją o chęci dołączenia do Koła Różańcowego. W wiadomości zwrotnej otrzymasz informacje i przypisanej tajemnicy różańcowej oraz nazwie koła różańcowego do którego zostaniesz dołączony/a
 • Osoby, które nie korzystają z Facebooku, taką wiadomość mogą wysłać na nasz pielgrzymkowy adres email --> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w Kole Różańcowym

 • Różaniec wielokrotnie wyda się nam trudny, a – co więcej – niechęć jaką darzy go demon, sprawi, iż niejednokrotnie poczujemy wielką chęć rezygnacji z zaplanowanej modlitwy. Powodów może być mnóstwo – od zmęczenia począwszy na rozproszeniu skończywszy. Przykład świętych pokazuje jednak, iż nie ma prostszej drogi do zbawienia niż właśnie różaniec.
 • Różaniec jest potężną bronią i naszą tarczą, jest naszym orężem przeciw szatanowi. Niczym nie zadamy więcej bólu szatanowi jak właśnie poprzez odmawianie RÓŻAŃCA. Szatan tej modlitwy nie nawiedzi, dlatego tak często pojawiają się w nas chwile zwątpienia czy dam radę odmówić tę cząstkę różańca, czy jej nie zapomnę.

Obietnice przekazane przez Matkę Bożą dla osób, które podejmą się trudu odmawiania różańca

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.
2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec. 
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. 
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych. 
5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca nie zginie. 
6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez Sakramentów Kościoła. 
8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. 
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca Świętego.
10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 


Zacznij razem z nami odmawiać różaniec już od DZIŚ! "Ojcze Nasz, który....."

 • Bądźmy wytrwali w wierze, jeśli ktoś chce przyłączyć się do walki z szatanem, modlić się o nawrócenie, o pomoc w problemach, może zapisać się do naszych Kół Różańcowych.
 • Stworzymy razem potężną tarczę przeciw diabłu, a nad nią będzie czuwał sam Nasz Kochany Ojciec.
 • Niech Matka Boża ma w opiece nasze koła i ludzi, którzy tej modlitwy się podjęli, aby Duch Święty napełnił ich głęboką wiarą i siłą , gdyż wielka będzie ich nagroda w niebie.