Pielgrzymkowe Koła Różańcowe

Kiedy powstało Pielgrzymkowe Koło Różańcowe i skąd inicjatywa by je utworzyć?

Od lat w naszej rodzinie odmawiany jest różaniec. Każdy członek rodziny należy do różnych kół różańcowych (Koło Różańcowe męskie św. Józefa, Św.Aniołów Stróżów, Koło Różańcowe żeńskie: Św.Rodziny, Matki Bożej Pięknej Miłości , Królowej Pokoju,  Matki Bożej Miłosierdzia ,Św.Jana Pawła II, które funkcjonują przy parafii p.w. Św. Rodziny w Augustowie).

W 2008 po odbytej drugiej już pielgrzymce pieszej na Jasną Górę razem z mamą wpadliśmy na pomysł, aby utworzyć Pielgrzymkowe Koła Różańcowe.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Anioł przychodzi do Maryi i oznajmia Jej, że została wybrana na Matkę Boga. Tak wielki zaszczyt spotyka nastoletnią dziewczynę - staje się najważniejszą kobietą na świecie w oczach Pana Boga. Maryja ufa Bogu i przyjmuje wyzwanie, jakim Ją obdarzył.

Czy i ja potrafię przyjąć każdy plan pochodzący od Boga? Czy i ja potrafię powiedzieć "tak", Maryjne "fiat" jako odpowiedź na wezwanie do służby Bogu? do poświęcenia swojego życia dla Niego?

Jak dołączyć do Pielgrzymkowego Koła Różańcowego?

Kto może dołączyć do Koła Różańcowego. 

  • Pielgrzymkowe Koło Różańcowe ma na celu złączenie w duchowej jedności wszystkich pielgrzymów zarówno tych uczestniczących w pielgrzymce pieszej jak i duchowej.
  • Przynależność do Pielgrzymkoweg Koła Różańcowego jest dobrowolna.
  • Do koła różańcowego mogą należeć zarówno dorośli jak i młodzież, którzy uczestniczyli w pielgrzymce pieszej lub duchowej.