• Grupa_Augustow.png

Do rozpoczęcia XXX EPP na Jasną Górę pozostało:

Wojna 

Kiedy stajesz się chrześcijaninem, wkraczasz w sam środek odwiecznych działań wojennych. Masz do czynienia z trzema wrogami - światem, ciałem i diabłem. Zanim stałeś się chrześcijaninem, płynąłeś z prądem razem z innymi martwymi rybami. Ale teraz, Bóg dał ci nowe życie i zobaczysz siebie jak płyniesz pod prąd przeciw tym siłom wroga. Przyjrzyjmy się zatem tym trzem wrogim siłom, stawiającym opór.

Pierwszy wróg to „świat”. Kiedy Biblia mówi o "świecie" odnosi się do grzesznego, zbuntowanego systemu. To „świat”, który kocha ciemność i nienawidzi światłości, (Ewangelia św. Jana rozdział 3 werset 20), jest rządzony przez „boga tego świata” (2 List do Koryntian rozdział 4 werset 4) (- "władca, który rządzi w powietrzu" (List do Efezjan rozdział 2 werset 2). Biblia mówi, że chrześcijanin został wyrwany ze skorumpowanego świata, którym rządzi pożądliwość. "Pożądliwość" jest bezprawnym pożądaniem i jest życiodajną siłą świata, może to być żądza seksu, władzy, pieniędzy, czy materialnych rzeczy. Pożądliwość to „potwór”, który nigdy nie będzie zaspokojony, więc nie karm go! Jeśli będziesz go karmił, będzie on się stawał coraz większy, aż w końcu poczujesz jego przygniatający ciężar, który w końcu doprowadzi cię do śmierci – (List św. Jakuba rozdział 1 werset 15).

Nie ma nic złego w seksie, władzy, pieniądzach czy rzeczach materialnych. Jeśli jednak te rzeczy zaczną dominować w naszym życiu, pociągną nas w stronę bałwochwalstwa. (List do Kolosan rozdział 3 werset 5). Powiedziano "Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca ... kto chce być przyjacielem świata staje się nieprzyjacielem Boga". (1 List św. Jana rozdział 2 werset 15, List św. Jakuba rozdział 4 werset 4).

Drugim wrogiem jest diabeł. Jak widzieliśmy jest on znany jako 'bóg tego świata". On był twoim duchowym ojcem zanim dołączyłeś do rodziny Bożej (Ewangeli św. Jana rozdział 8 werset 44, List do Efezjan rozdział 2 werset 2). Jezus nazywał diabła złodziejem, który przychodzi by zabijać, kraść i niszczyć (Ewangelia św. Jana rozdział 10 werset 10).
Możemy pokonać diabła i jego demony, jeśli jesteśmy uzbrojeni w duchową zbroję Bożą, opisaną w Liście do Efezjan rozdział 6 wersety 10-20. Zapoznaj się z tą zbroją bardzo dokładnie. Śpij w niej. Nigdy jej nie zdejmuj. Przywiąż obusieczny miecz do swojej dłoni, żeby nigdy ci nie wypadł. Powód, dla którego mamy to zrobić prowadzi nas do trzeciego wroga.

Trzeciego wroga Biblia określa mianem „ciała”. Chodzi tutaj o twoja grzeszną naturę. Strefą bitwy jest twój umysł. Jeśli masz jakiś cielesny zamiar, to łatwo dasz się pociągnąć światu z całym jego grzechem. Umysł jest panelem sterującym przetwarzanie danych dla twoich oczu i uszu. Jest siedzibą twoich pragnień. Każdy grzech ma swój początek w "sercu" (Księga Przysłów rozdział 4 werset 23, Ewangelia św. Mateusza rozdział 15 werset 19). Zanim zgrzeszymy w jakiś sposób, powstaje to w naszych myślach, a kiedy tą grzeszną myśl pielęgnujemy, powstaje w nas żądza. Biblia ostrzega nas, że żądza rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje rodzi śmierć. Dopóki żyjemy, mamy wybór. Zgrzeszyć albo nie zgrzeszyć - oto jest pytanie. Odpowiedzią na pytanie o grzech jest bojaźń Boża. Jeśli nie boisz się Boga, będziesz grzeszył ku rozkoszy swojego grzesznego serca.

Czy wiesz, że Bóg sprowadził na kogoś śmierć z powodu grzechu? Stało się tak, ponieważ grzeszne było to co robił seksualnie ów człowiek (Kięga Rodzaju rozdział 38 werset 10). Zabił męża i żonę z powodu jednego ich kłamstwa (Dzieje Apostolskie rozdział 5 wersety 1-11). Poznanie cech Boga - Jego sprawiedliwego osądu zła, powinno wzbudzać w nas bojaźń przed Nim i pomóc nam nie pobłażać grzechowi. Jeśli będziemy świadomi tego, że oko Pana dociera wszędzie, dostrzegając zło i dobro, że On osądzi każdy nasz czyn, będziemy chcieli żyć, aby się Jemu podobać. Takie myślenie pełne bojaźni jest bardzo cenne, ponieważ "dzięki bojaźni Pana stronimy od złego" (Księga Przysłów rozdział 16 werset 6).Jezus powiedział: „ ... Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą.” (Ewangelia św. Łukasza rozdział 12 wersety 4-5).

Zapraszamy do odwiedzin naszego kanału na YouTube :)

XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.


XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short