• Grupa_Augustow.png

Do rozpoczęcia XXX EPP na Jasną Górę pozostało:

Znaczenie Kościoła i Eucharystii

KOŚCIÓŁ

Od wielu lat pozwalamy się manipulować masońskimi hasłami. To rzekomo postępowe perfidne oszustwo oszukuje chrześcijan w Polsce od wielu lat i NIE POZWALA nam chrześcijanom na efektywne działanie. Chodzi o hasło oddzielenia kościoła od polityki. Wokół słyszymy, że KOŚCIÓŁ NIE POWINIEN MIESZAĆ SIĘ DO POLITYKI. Kościół to nie administracja kościoła, i nie ważne jest odkłamanie PRAWDY. KOŚCIÓŁ TO MY I NASI ŚWIĘCI KAPŁANI . Kościół to rzesza wiernych i zjednoczonych z nimi kapłanów. Natomiast system informacyjny kościoła , infrastruktura kościoła , urzędnicy kościoła , nawet miejsca święte kościoła NIE SĄ KOŚCIOŁEM są tylko jego wyposażeniem na SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI . Urzędnicy kościoła właśnie nie mają czasu na wspólną modlitwę z wiernymi , nie mają czasu na rozmowę z ludźmi i Bogiem bo wykonują pracę , a nie POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ. Proszę Was, żebyście przypominali o różnicy między kościołem, a jego urzędnikami, i wyposażeniem. Przypominajmy dbając o ten szczególny drobiazg , że to my jesteśmy kościołem my i nasi święci kapłani. Reszta jest prochem.
Wiele razy od początku powstania Kościoła Chrystusowego i w naszej Ojczyźnie i na świecie było tak , że kapłanów zabrakło , że zwyczajnie po ludzku uciekli ,że zdradzili, że porzucili kapłaństwo. Wreszcie zostali wymordowani lub uwięzieni. Kapłani tak jak wszyscy ludzie potrzebują gorliwej modlitwy wiernych. Są takimi samymi ludźmi jak my i również przeżywają różne kryzysy, potrzebują troski i wsparcia. Jesteśmy odpowiedzialni także za to aby modlić się za kapłanów, aby byli przykładnymi ludźmi i dawali przykład Chrystusa innym ludziom, aby nie poddawali się zachętom złego ducha do odstąpienia od posługi kapłańskiej. Jest to wielki dar, kapłani poświęcają życie dla naszego zbawienia dlatego tym bardziej potrzebna jest im nasza pomoc.
Czy brak kapłanów w kościele powoduje, że KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA przestaje istnieć?
Otóż nie bo przypomnijmy sobie, że gdzie trzech lub czterech zgromadzi się by wielbić Chrystusa tam ON jest Najświętszym Kapłanem.
Tak więc kościołem Chrystusa są jego owce czyli my bez względu na to czy są wśród nas kapłani czy nie. Gdy kapłanów nie ma to my mamy obowiązek nieść jego Ewangelię i wcielać ją w życie w naszych domach środowiskach i ojczyźnie a nawet polityce.
My mamy prawo do mieszania się do polityki i wszystkich aspektów życia społecznego ale jednocześnie my mamy trzy święte obowiązki wobec Boga, ludzi a szczególnie braci Chrześcijan ale i wobec Ojczyzny. Jesteśmy kościołem Chrystusa trzeba odkłamywać mentalne sztuczki masonów.
Dla tego nie piszcie proszę kościół gdyż w ten sposób nieświadomie powielasz ten podstępny i zgubny schemat myślenia. Nie stawiaj zarzutu księdzu jako kapłanowi ale temu, który się wyparł posługi czyli urzędnikowi wykonującemu etat dla kościoła.
Pamiętajmy także ,że wybierając partię i osobę, która reprezentuję nas na wysokich szczeblach państwa musimy pamiętać o tym ,że popieramy wszystkie decyzję, które ta partia lub członek popiera. Wiele osób popiera partię, która jest za aborcją a uczestniczą i przyjmują Komunię Świętą nie wiedząc ,że popełnili grzech śmiertelny.. Popieranie aborcji jest wbrew 5 przykazaniu „NIE ZABIJAJ”. My jako osoby pełnoletnie wybierając naszego reprezentanta jesteśmy tak samo odpowiedzialni za czyny, które dana partia lub członek popełnili. Miejmy więc tą świadomość wybierając partię i reprezentantów.

EUCHARYSTIA
Poprzez liturgię mamy na myśli ceremonie i uroczystości odbywające się w Kościele. Liturgia jest potężnym narzędziem jednoczenia ludzi i wyrażania tego co ich łączy, czy to w Kościele podczas Mszy czy po za Kościołem np. obserwując jak tłum ludzi podczas ważnego meczu,gdzie cały stadion milknie na kilka chwil,żeby w ten sposób uczcić pamięć zawodnika, którego już nie ma, który zginął w wypadku samochodowym. Liturgia przemawia do nas w symbolach i znakach. Wykorzystując wszystkie ludzkie zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu wprowadzając nas w dramat zbawienia urzeczywistniony przez Chrystusa. Symbole i znaki widzimy codziennie wokół nas np. widząc znak ograniczenia prędkości wiemy,że w danym miejscu jest ograniczenie prędkości. Wiemy to dlatego ponieważ znamy i rozumiemy kod poprzez,który została przekazana nam informacja. Tak samo jest i z liturgią w Kościele jeżeli nie znamy znaku kodu do odczytania danych znaków, symboli sens tego znaku jest zatracony, dlatego większość z nas może uważać Mszę Świętą za nudną bo nie znają tego kodu do zrozumienia prawdziwego sensu Mszy świętej.
W tym miejscu chciałbym taki kod przekazać Tym ,którzy nie znają prawdziwego znaczenia Mszy Świętej na podstawie objawień Cataliny Rivas.
Msza Święta jest spotkaniem z Bogiem, jest ucztą z Bogiem. Dlatego bardzo ważne jest abyśmy na tą ucztę przychodzili wcześniej. Wiele ludzi przychodzi na ostatnią chwilę, wiele osób stoi pod kościołem nie mogąc zrozumieć, nie mogąc się skupić na Mszy Świętej. Jest to atak szatana by zatuszować nam oczy na tą Najświętszą Ofiarę bo wie jak wiele możemy poprzez Mszę Świętą uzyskać, a z czego większość ludzi nie chce korzystać. Pan Jezus zaprasza nas abyśmy przychodzili do Niego wcześniej aby modlić się do Ducha Świętego o owocną przeżytą Ofiarę, o skupienie podczas czytań, kazania aby słowa wypowiedziane przez kapłana wędrowały prosto do naszego serca a nie odbijały się od naszych uszu nie zostawiając po sobie ani śladu. Dlatego tak ważne jest duchowe przygotowanie do Mszy Świętej poprzez przykładową modlitwę do Ducha Świętego. ”Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, strzeż nas przed atakami złego ducha, abyśmy mogli godnie i z miłością uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, prosimy Cię także abyś przygotował Nasze serca do godnego przyjęcia Ciała Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Amen” (jest to przykładowa modlitwa którą z wiarą możemy odmawiać przed rozpoczęciem Mszy Świętej).
Akt pokuty mówiony przez kapłana i wiernych jest bardzo ważny. W tym momencie należy z głębi serca przeprosić Boga za wszelkie zło ,które popełniliśmy od ostatniej SZCZEREJ! spowiedzi ,aby poprzez okazanie skruchy móc godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.
„Chwała na wysokości Bogu” przepiękna pieśń wychwalająca Trójcę Świętą. Matka Boża prosi byśmy tą pieśnią wychwalali Trójcę Świętą z całego serca. Modlitwy nie mogą być mechaniczne mówione tylko ciałem a bez modlitwy duchowej. Wielu może się zastanawiać to jak mamy się modlić. W głębi serca mamy przeżywać każde słowo wypowiedziane. …Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
Czytania i Psalmy jest to tak zwana Liturgia słowa gdzie poprze ministrantów, lektorów i kapłanów zostaje przekazywane Słowo Boże ,które powinno zaowocować w naszych sercach. To nie jest tylko czytany tekst to są słowa Samego Boga, który kieruje je do nas abyśmy, żyli Nim i przekazywali Je innym ludziom.
Ludzi w większości przypadkach przychodzi na Mszę Świętą z przymusu, albo okoliczności ślubu, komunii , chrztu aby pokazać się ludziom ,że jestem prawdziwym katolikiem ,byłem w kościele, jednak Msza Święta nie ma wartości ,jeśli nie przyjmiemy jej z miłością.
Ofiarowanie, czyli złożenie darów na ręce kapłana przez najczęściej dzieci poprzez hostię, puszkę z komunikantami, ampułkami i świecami. W tym czasie my także powinniśmy składać nasze ofiary do samego Boga słowami które przekazała Maryja ”Pani ofiarowuję Ci się cały/a, czym jestem , to co posiadam, to co potrafię wszystko to wkładam w Twoje ręce. Ty Panie buduj, posługują się małością którą jestem, przez zasługi Twojego Syna przemień mnie Boże Najwyższy, proszę Cię za moją rodzinę, dobrodziejów, za wszystkich ludzi, którzy walczą przeciw nam, za tych którzy polecali się moim modlitwom. Naucz mnie kłaść moje serce na ziemi, aby ich serca była mniej twarda”
Konsekracja jest cudem nad cudami w tym momencie następuję przeistoczenie hostii i wina w Ciało i Krew Chrystusa, w tym momencie w obecności kapłana są również obecni wszyscy błogosławienie i święci, jest z Nim także Matka Boża,która powiedziała: „Podczas żadnego z objawień, w żadnym innym miejscu nie jestem dłużej obecna niż podczas każdej Mszy Świętej gdzie jestem zawsze u stóp ołtarza gdzie odbywa się Eucharystia, u stóp tabernakulum czuwam razem z aniołami, zawsze przy moim Synu”) i dusze czyścowe. Wiele osób może zadać pytanie skoro dusze czyścowe uczestniczą we Mszy Świętej to po co się za nich modlić skoro sami mogą się modlić. Otóż każda dusza czyścowa może modlić się tylko za ludzi żyjących, nie może modlić się już za siebie, dlatego tak ważne jest by modlić się za duszę czyścowe gdyż one wypraszają nam bardzo dużo potrzebnych łask u Boga. Podczas wymawiania przez celebransa (kapłan sprawujący ofiarę) słów konsekracji następuję przeistoczenie ,gdzie jest obecny sam Jezus Chrystus. Podczas podniesienia Hostii wiele osób patrzy w dół to smutne gdy Jezus objawia nam Siebie a my nie chcemy na Niego patrzeć. Matka Boża prosi „Podnieś głowę i wpatruj się w Niego, kontempluj go wypowiadając słowa z Fatimy „Panie wierzę, adoruję, ufam i Kocham Ciebie, proszę o przebaczenie dla tych którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie Kochają Ciebie.” Podczas przeistoczenia wina w Krew zostajemy włączeni do wydarzenia które wydarzyło się 2000 lat temu ,kiedy Jezus został przybity do Krzyża. Jesteśmy naocznymi świadkami tego wydarzenia.
Znak pokoju jest to znak przebaczenia innym ludziom, którzy w jakiś sposób zranili nas. Musimy z serca przebaczyć tym którzy nas zranili wtedy poczujemy prawdziwy pokój ducha naszego przekazując znak pokoju drugiej osobie.
Podczas przyjmowania przez celebransa Komunii Świętej jest to czas w którym My wierni powinniśmy modlić się za kapłanów sprawujących tą Najświętszą Ofiarę słowami Matki Bożej:” Panie, Błogosław im, Uświęć ich, Pomagaj im, Oczyść ich, Kochaj ich, Strzeż ich, Podtrzymuj ich, Twoją Miłością."
Komunia Święta jest to moment w którym otrzymujemy Ciało Chrystusa, łączymy się z nim. Na słowa wypowiedziane przez kapłana „Oto Ciało Chrystusa” mówimy Amen z hebrajskiego słowo te oznacza wierzyć. Ja wierzę w Ciało Chrystusa i przyjmuję je z godnością. Jak wiele łask otrzymujemy od Boga przychodząc z czystym sercem, a jak wiele ludzi tych łask nie przyjmuję nie dbając o czystość swojego serca. Wiele ludzi twierdzi ,że nie będą się teraz spowiadać. Po co jest spowiadać się skoro i tak nagrzeszę jeszcze nie raz. Możemy to porównać do sprzątania swojego mieszkania przez przybyciem ważnego gościa. Poprzez często spowiedź oczyszczamy nasze mieszkanie, nasze serce ze wszelkiego brudu jakim jest grzech. Ci którzy nie spowiadają się a przyjmują Ciało Chrystusa w grzechu możemy porównać do osoby ,która przyjmuję gości do domu który jest brudny i zapuszczony, wtedy pojawia się wstyd w naszym serce że nie przygotowaliśmy się na spotkanie. Nasze serce możemy porównać także do „okna”. Dlaczego akurat „okno”?? Bo na „oknie” widać cały brud jeśli nasze serce jest czyste to tak jak „okno” przepuszcza wiele światła, otrzymujemy wiele łask Bożych jeśli zaś nie korzystamy ze spowiedzi nasze „okno” powoli się zapuszcza aż w końcu dochodzi do tego że jest tak brudne ,że światło już nie dochodzi. Wtedy następuję strach, płacz i zgrzytanie zębów ponieważ odrzuciliśmy światłość jaką jest Jezus Chrystus a wybraliśmy ciemność. Na pewno każdy z nas był w sytuacji gdzie szliśmy późną porą i nagle zgasły światła, nastąpiła ciemność. Na pewno u większości z was pojawił się strach, lęk możemy tą sytuację w bardzo łagodny sposób porównać do sytuacji jaka panuję w czyśćcu lub nie daj Panie Boże w piekle gdzie brak jest światłości z tą różnicą że w czyśćcu mamy jeszcze szansę na umyciu naszego „okna” i zobaczenia znowu tego światła którego tak bardzo potrzebujemy do szczęścia. A którego nie zobaczymy już w piekle.
Po komunii mamy czas na modlitwę, może zamiast siedzieć tylko i czekać na dalszy przebieg Mszy, powinniśmy dziękować Bogu za otrzymane dary, wyznawać mu miłość w sposób najprostszy dla Ciebie. Nawet proste słowa Panie Jezu Kocham Cię są naprawdę bardzo ważne a przecież nic nas to nie kosztuje a tak wiele ludzi nie czyni tego.
Znak Krzyża na błogosławieństwo. Wiele ludzi nie czyni znaku Krzyża z szacunkiem, robią to tak szybko jak by bali się że ktoś obok zobaczy ,że on robi znak Krzyża a przecież ten znak Krzyża.. może być ostatnim błogosławieństwem jaki otrzyma.
Tak wiele ludzi po otrzymaniu błogosławieństwa idzie do domu, ucieka w pośpiechu. Pytanie czego ludzie tak się boją ,że tak szybko uciekają z kościoła nie zostając nawet na pieśniach kończących. Ile ludzie zostanie po Mszy i chodź chwilę pomodli się i podziękuję Panu Bogu za dobrze przeżytą Mszę Świętą, za te wszystkie sukcesy i dobroci które każdego dnia otrzymujemy. Dlaczego tak wiele ludzi nie chce dziękować za to co otrzymuję. A przecież wystarczy tylko przyklęknąć i podziękować to nie zajmuję dużo czasu a tak wiele łask możemy otrzymać.

REFLEKSJA
Tak wiele szczególnie młodych uważa ,że po co chodzić na Mszę Świętą. Uważają że jest nudna i nie potrzebna, opuszczają niedzielne Mszę święte a to dlatego ,że nie wiedzą jak wiele mogą przez nią otrzymać, wiele nie otwiera się na to co dzieje się na Mszy Świętej a oceniają ją jaką nudną, bo przecież w modzie teraz są komputery, telewizory one nie są nudne. Podejrzewam, że bardziej interesujące była by przemoc, złość, zdrady, obrażanie drugiego człowieka, bo przecież to teraz czyni wiele ludzi czyli to jest modne. Ile ludzie siedzi godzinami przed telewizorem i oglądają na okrągło telenowele. Ten telewizor dla nich staje się bożkiem i więcej czasu spędzają przy nim a nie poświęcają czasu dla rodziny, dla Boga. Komputery niby dobre pomagają ludziom, Internet to dopiero cudowna sprawa, człowiek ma kontakt ze światem. Skoro to takie dobre to dlaczego tyle jest masowych samobójstw młodzieży przez Internet i nie tylko młodzieży, tyle ludzi popada w nałóg samogwałtu oglądając różne portale erotyczne, ile jest przypadków gdzie dzieci trafiają w ręce pedofilów można by było wymieniać wiele rzeczy ale o tym się NIE MÓWI!!. Dlaczego?? Bo media chcą zarobić!! Kupowanie gazet pornograficznych. Który zdrowy człowiek kupi gazetę gdzie znajdują się same zdjęcia pornograficzne. Skąd tyle gwałtów na dziewczynach, bo człowiek jest uzależniony, to jest chory człowiek, który popada w nałóg podobny do alkoholizmu i nikotynizmu, w modzie są jeszcze narkotyki. To wszystko odciąga człowieka od Boga. Eucharystia staję się nudna bo jest nie na modzie. Który młody człowiek chodzi teraz do kościoła ?? Oczywiście nie mam na myśli tych co rzetelnie chodzą bo są tacy. Gdzie jest młodzież w kościołach?? Jestem ministrantem ,niedługo jak Pan Bóg da zostanę lektorem i widzę ,że coraz mniej jest młodzieży. A wychodząc z kościoła pełno ich leci do zakrystii po podpisy bo bierzmowanie jest i ksiądz każe. Młodzież chodzi tylko po podpis, nie mówiąc o tym ,że w ten sposób oszukują osobę prowadzącą religię ale okłamują samego siebie. Stojąc przy ołtarzu widzę niektórych którzy stoją w kruchcie. To już jest wielki sukces bo wszedł do kościoła, nie mówiąc ,że rozmawia czy śmieje się z kolegą ale nie stoi gdzieś na uboczu kościoła bojąc się ,że mama zobaczy że nie ma go w kościele. Kruchta to nic innego jak przedsionek kościoła. W kościele jest nie wiele ludzie jest dużo miejsc stojących a młodzież stoi w kruchcie. Czasem zastanawiam się czy aż tak zgrzeszyli że boją się podejść?. Zastanawiam się tylko gdzie jest ich ta odwaga, którą reprezentują w szkołach, obrażając ,wyzywając a często i znęcają się nad słabszymi. A w kościele taki cichutki siedzi taki grzeczniutki ,że chciało by się podejść i pogłaskać po główce. Ludzie nie udawajcie kogoś kim nie jesteście. Skoro jesteście tak odważni to czemu odważnie nie podejdziecie pod ołtarz. Czy aż tacy jesteście słaby?. Wielu takich którzy uważają ,że są silni, chodzą na siłownie, w klasie największy, w szkole największy, każdy czuje do niego respekt. Jeśli oni są tacy silni to dlaczego boją się pójść do spowiedzi? Dlaczego boją się podejść do ołtarza i przyjąć Chrystusa, który umarł za nasze grzechy?.
Gdzie jest ich męskość, odwaga i siła?
Te wszystkie sprawy nie dotyczą tylko młodzieży ale ludzi w różnym wieku. Są zafascynowani tym światem bezgranicznie. Ludzie pędzą by zdobywać szczyty, sławę, bogactwa, korzystać z życia, przyjemności, seks z dziewczyną a co będziemy czekać do ślubu.
Tylko co się stanie jeśli to wszystko Ci zabiorą?? Jeśli zabiorą Ci wszystko, wtedy poczujesz że to co dawało Ci przyjemność jest niczym, pustką… Jezusa nikt Ci nie zabierze, On zawsze jest przy Tobie i czeka w tabernakulum na Ciebie. Przyjdź i porozmawiaj z nim wyjaw mu swoje problemy a on udzieli Ci pomocy.
Człowiek potrzebuję wiary, wielu młodych popada w nałogi bo przerasta ich rzeczywistość. Szczególnie teraz gdzie są katastrofy, wojny, morderstwa, ludzie tracą bliskich, krewnych, przyjaciół jeśli człowiek uważa ,że życie kończy się pod ziemią to jaki sens ma życie?. Dlaczego ludzie odbierają sobie życie?? Bo nie wytrzymują tego co się wokoło dzieje. Człowiek jest ze wszystkich stron bombardowany różnymi problemami. A Pan Jezus cały czas czeka, czeka aż przyjdziesz powiesz mu o problemach a on pomoże Ci je przezwyciężyć. Nałogi nie są formą ucieczki od rzeczywistości.. ile młodych ginie z powodu przedawkowania trunku, narkotyku. Ludzie uciekają do świata gier z dala od rzeczywistości. Bo wirtualne gry zapewnią im jak twierdzą spokój. Prawdziwy spokój jest w stanie zapewnić tylko Bóg!. Człowiek sam siebie pogrąża w depresję. Wierząc w życie po śmierci, mamy cel osiągnąć zbawienie. Życie w którym będzie nieskończona miłość i szczęście a nie śmierć w grobie. Człowiek jest w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności z Bogiem, bez Boga nie da razy. Choćby nie wiem jak się starał nie udźwignie tego ciężaru.
Szatan próbuję różnymi sposobami odwieść ludzi od Kościoła i Eucharystii. Nie dajcie się wplątać w sidła szatana. A jeśli już wpadliście to proście Pana Jezusa o pomoc on wyciągnie Cię z każdej sytuacji ale tylko wtedy kiedy Twoje serce będzie tego chciało. Pamiętajcie to co nas otacza to przeminie tego za kilka albo kilkanaście lat nie będzie. My nie zabierzmy ze sobą do grobu ani komputera bo po co dla zmarłego komputer, ani bogactwa go gdzie zmarły je rozdysponuje. Niektórzy przyozdabiali zmarłych w szmaragdy, diamenty i klejnoty jednak znajdą się tacy którzy wykradną to wszystko. Człowiek nic nie zabierze po śmierci. Nic oprócz uczynków i miłości którą obdarzał Boga. Bóg nie patrzy na to czy jesteś mądry czy jesteś bogaty tylko na to jakie masz serce i jak potrafisz wykorzystać to co otrzymałeś. Jedyne co nigdy się nie zmieni to Eucharystia dlatego korzystajmy z niej bo jest to ogromny dar jaki otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Nawet aniołowie i archaniołowie w niebie nie mają tego przywileju spożywania Ciała i Krwi Chrystusa jaki mają ludzie a jak wielu nie korzysta z tego.
Słuchając ostatnio kazań ks. Piotra Pawlukiewicz spodobało mi się porównanie Eucharystii do „silnika samochodowego” wielu pewnie powie jakiś dziwny ten ksiądz. Porównuje tak ważną ucztę z Bogiem do jakiegoś silnika. Otóż czym jest silnik dla samochodu? .Mechanikiem może nie jestem ale o tym że silnik służy do tego by samochód się poruszał to każdy wie. Tak samo jest i z Eucharystią. Wiele razu słyszało się że jestem „ osobą wierzącą a nie praktykującą” to tak jak samochód bez silnika. Do czego taki samochód jest zdatny skoro nie spełnia on roli dla niego przeznaczonego. Te błędne stwierdzenie możemy również porównać do człowieka żyjącego a nie oddychającego. Czy taki człowiek będzie żył?? Odpowiedzcie sami na to pytanie. Wracając do „silnika” człowiek nie jest w stanie poruszać się, iść dalej bez „silnika” bez Eucharystii. Eucharystia jest tym napędem ,który pozwala człowiekowi kroczyć coraz bliżej w stronę Boga. Im bardziej będziemy przeżywać Eucharystię tym bardziej będziemy przybliżać się do Boga. Mijamy wiele przeszkód każdy grzech jest skutkiem tego ,że zbaczamy z tej właściwej drogi chcą poznać różne przydrożne uliczki, są to jednak uliczki bez końca, coraz to ciemniejsze i im bardziej zagłębiamy się w grzechu tym dalej w taką uliczkę zajeżdżamy. W końcu dochodzi do tego że jesteśmy tak daleko w ciemności że nie wiemy co dalej zrobić wtedy to następuję płacz i strach. Nasze życie to jedna wielka pielgrzymka do Boga i im bardziej trzymamy się prostej drogi tym szybciej do niego dotrzemy.

Módlmy się za wszystkich ludzi ,którzy odeszli od wiary, którzy uważają się że są osobami wierzącymi a nie praktykującymi, za wszystkich którzy nie korzystają z Eucharystii, aby Pan Jezus otworzył ich oczy i aby tak jak te zagubione owce wróciło do swojego pasterza.

AMEN


Materiał oparty o teksty znalezione na  http://echochrystusakrola.net

Zapraszamy do odwiedzin naszego kanału na YouTube :)

XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016


XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXVII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2019 r.
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIV Ełcka Piesza Pielgrzymka -Grupa Augustów-To nie koncert,a jednak śpiewam głośno 2016
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXIII EPP na Jasną Górę -Grupa Augustów - 2015 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXII EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2014 r.
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short
XXI EPP na Jasną Górę - Grupa Augustow - 2013 r. - short